Skip to content
Closed on Mondays

Home Grown

CỘI RỄ: VƯỜN NHÀ

Join us for a community film and pop-up exhibition exploring the roots of Vietnamese home life.


Saturday 28 January to Monday 24 April 2023

Chapel | Free

Hands planting an indoor plant

What significance does tending a home garden have for London's Vietnamese community? What can we learn about belonging, home and culture from London's Vietnamese gardens?

Join four young people as they explore London’s Vietnamese home gardens with the people who tend them, unearthing the stories and meanings behind this work.

Có một khu vườn tại nhà đểchăm nom có ý nghĩa như thếnào đối với cộng đồng người Việt ởLondon?

Chúng ta có thểhọc được gì vềsựgắn bó, tình cảm quê hương và văn hóa từnhững khu vườn Việt ởLondon?

Hãy tham gia cùng bốn bạn trẻkhi họkhám phá các khu vườn Việt ởLondon với những người đã chăm sóc vườn nhà, đểkhám phá những câu chuyện và ý nghĩa đằng sau công việc này.

 

Film

Showing throughout the day.

Duration: 10 minutes

With English and Vietnamese voices and subtitles.

Bộphim này được thực hiện bằng tiếng Anh và tiếng Việt có phụđề

 

Watch the film

 

Videos are not playable without user consent for targeting cookies. You can visit this video directly https://youtu.be/jmGyOgSrqA4 or enable targeting cookies

Funding, partnership and support

Funding from Islington and Shoreditch Housing Association.

We created this project in partnership with Vietnamese Family Partnership and in association with New Earth Theatre.

Supported by Park Pharmacy.